Niezwykle szeroką i skomplikowaną materią są finanse. W jego skład wchodzą kwestie związane z finansami publicznymi, sektorem bankowym oraz podatkami. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni temat. Podatki dotyczą każdego z nas, dlatego bardzo ważne jest poznanie ich specyfiki. Daniną publiczną, z którą spotykamy się na co dzień, jest podatek od towarów i usług. Mamy z nim do czynienia zarówno gdy kupujemy bułki w sklepie, jak i podczas kupna nowego komputera. Stawki opodatkowania są trzy, zależne od rodzaju kupowanego dobra. Każda osoba, która choć raz zatankowała samochód, spotkała się już z akcyzą na wyroby paliwowe. Podobnie jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z którym ma do czynienia każda osoba wykonująca pracę, nawet na podstawie umowy zlecenia. Jego stawka jest progresywna, zależna od wysokości osiąganego dochodu. Wiele partii politycznych deklaruje wprowadzenie podatku liniowego, który polega na wprowadzeniu jednolitej wysokości stawki procentowej dla wszystkich.