Ekonomia składa się z mikroekonomii i makroekonomii. Makroekonomia, którą postaram się omówić, jest dziedziną, o której, elementach często możemy słyszeć w telewizji, radio, czy prasie. Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki, jako całości, posługując się wielkościami agregatowymi. Do zakresu makroekonomii możemy zaliczyć takie pojęcia, jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, wydatki budżetowe, globalny poziom cen dóbr i usług, a także globalna podaż i popyt w gospodarce. Wszystkie te pojęcia powinny być rozpatrywane jako całość, gdyż tylko w taki sposób możemy uzyskać wiarygodny obraz sytuacji gospodarczej jakiegoś kraju, regionu, czy kontynentu. Należy pamiętać, że częstokroć sytuacja w jakiej znajduje się gospodarka danego kraju, ma wpływ na gospodarkę innych państw, a nawet na sytuację na całym świecie. Przykładem mogą być tu kryzysy ekonomiczne, które najlepiej ukazują jak ściśle powiązane są w dzisiejszych czasach poszczególne kraje. Wszystko to możemy zaliczyć do makroekonomii.