Zastanawiasz się czy Twoja podatność na reakcje stresowe ma jakiś związek z odczuwanym przez Ciebie bólem? Koniecznie sprawdź czy pod przykrywką stresu nie lekceważysz innych przyczyn bólu.

O nerwobólach słów kilka

Nerwoból, czy też inaczej neuralgia jest związana z bólem odczuwanym w okolicach nerwu obwodowego. Zazwyczaj ma postać rwącą i trwa stosunkowo krótko. Główne objawy to: zwiększona wrażliwość skóry w okolicy uszkodzonego nerwu do tego stopnia, że każdy dotyk lub ucisk jest odczuwany jako ból, zdrętwienie okolic nerwu, które może przyjmować postać rwącą, być krótkotrwałe lub utrzymywać się przez pewien czas i być odczuwane jako palący ból.

Nasilenie bólu może także nastąpić w przypadku poruszenia okolicy, w której występuje. Innym objawem może być paraliż lub osłabienie mięśni zaopatrywanych przez uszkodzony nerw. Bardzo ważne jest, aby odróżnić nerwoból wywołany samoistnie, bez znanej przyczyny, od nerwobólu objawowego, który jest spowodowany jakimiś zmianami patologicznymi w obrębie nerwu.

Do najczęściej spotykanych i najbardziej powszechnych nerwobóli zalicza się nerwoból: nerwu trójdzielnego, nerwoból serca, nerwoból pleców, nerwobóle brzucha i nerwobóle międzyżebrowe. Część z wymienionych nazw ma charakter umowny i wynika z terminologii używanej przez samych pacjentów, niepotrafiących właściwie zdiagnozować rodzaju odczuwanego bólu.

Kiedy nerwoból jest syndromem stresu?

Nie od dziś wiadomo, że nieumiejętność radzenia sobie ze stresem może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Wzrost cholesterolu, problemy z układem krążenia, to tylko niektóre owoce naszej słabej odporności. Śmiało możemy do niej dodać także nerwobóle. Również takie czynniki psychiczne jak depresja, niepokój, złość czy stłumione emocje mogą mieć znaczenie w powstawaniu nerwobólu.

Szczególnie narażone są osoby bardzo nerwowe. Jules Stark, w swoim artykule opisującym związek stresu i nerwobólu, stwierdza, że sami pacjenci identyfikują silnie odczuwany ból z poddaniem silnemu działaniu stresora, jak na przykład śmierć kogoś bliskiego czy utrata pracy(Jules Stark, 2010). Warto również zwrócić uwagę na czas trwania nerwobólu, jeśli jest on krótki i intensywny może być spowodowany silnie oddziałującą na nas sytuacją stresową.

Nerwoból a choroba

Jak już zostało napisane powyżej, nerwobóle możemy podzielić na samoistne i objawowe. W przypadku nerwobólu nerwu trójdzielnego samoistne występowanie wiąże się zazwyczaj z osobami w podeszłym wieku.

Często przypisywane jest problemom stomatologicznym, gdyż występuje w okolicach żuchwy i szczęki. Na początku ból odczuwany jest tylko w chwili napadu, po dłuższym okresie choroby mogą też pojawić się inne dolegliwości, utrzymujące się między napadami np. ból głowy. Znaczenie poważniejsze konsekwencje dla naszego zdrowia ma nerwoból objawowy. Chociaż trudno go czasami odróżnić od samoistnego.

Może towarzyszyć takim chorobom jak stwardnienie rozsiane lub być wynikiem tworzących się w okolicy nerwu guzów, zrostów czy też mieć postać zapalną. Warto więc zwrócić uwagę na częstość i okoliczności pojawiania się bólu oraz zasięgnąć opinii lekarza.