Przeciętna długość życia Europejczyków wydłużyła się. Obecnie obywatel Unii żyje średnio nieco ponad 77 lat. W krajach gdzie służba zdrowa działa prężnie i wydajnie wiek ten może się nawet wydłużyć do ponad 80lat.

Eksperci szacują, że około roku 2040 co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał około 65 lat. Rosnąca długość życia w naszym regionie geograficznym, a co za tym idzie zapewnienie odpowiedniej opieki ludziom w podeszłym wieku, wydaje się być sprawą priorytetową. Nie chodzi o pomoc medyczną, ponieważ taką zapewnia państwo- przynajmniej w podstawowym wymiarze, chodzi raczej o pomoc w codziennych czynnościach i o wsparcie psychiczne.

Zakres obowiązków

Opiekunka osób starszych to osoba zajmująca się jak sama nazwa wskazuje osobami w podeszłym wieku- krótko mówiąc pomaga im w codziennym życiu. Zakres obowiązków dla każdej opiekunki może być różny, zależny jest bowiem od doświadczenia danej opiekunki, ale również od stanu zdrowia oraz możliwości osób starszych. Do najczęstszych zadań opiekuna należy przede wszystkim pomoc w codziennej higienie osobistej, czyli mycie, czesanie, ubieranie podopiecznego. Do codziennych obowiązków należy również robienie zakupów, przygotowywanie posiłków i karmienie, podawanie leków.

Bardzo często w zakresie obowiązków opiekunki jest pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu lub domu, chodzi tutaj o sprzątanie, mycie naczyń, okien, pranie i zmiana pościeli. Opiekunka jest czasem proszona o załatwienie różnych spraw podopiecznego poza domem, czyli np. płacenie rachunków, organizowanie transportu, pójście do lekarza po recepty.

Osoba, która zajmuje się osobą starszą bardzo często również organizuje czas wolny osobie starszej. Najczęściej dobierane są zajęcia odpowiednie do stanu zdrowia podopiecznego i dzięki nim można umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się. Opiekunki muszą być jednocześnie w ścisłym kontakcie z rodziną podopiecznego i na bieżąco informować ją o stanie zdrowia, o postępach bądź o pogorszeniu się kondycji.

„Pracuje jako opiekunka osób starszych w Niemczech już trzy lata. Nie mogłam znaleźć pracy w Polsce, a byłam świeżo po kursie dla opiekunów osób starszych. Język niemiecki znałam w stopniu podstawowym, ale dziś już mówię bez obaw, a co najważniejsze rozumieją mnie. Ta praca daje mi mnóstwo satysfakcji, bardzo lubię moich podopiecznych i myślę, że ze wzajemnością. Chociaż zdarzają się sytuacje dramatyczne i jest ciężko, szczególnie gdy pacjent ma demencję. Do Polski przyjeżdżam by odpocząć przede wszystkim psychicznie, ale zazwyczaj po 2 tygodniach już mnie ciągnie do Niemiec.” Teresa, 57 lat, opiekunka osób starszych

Predyspozycje

Podstawowym wymogiem, który bezwzględnie muszą spełniać kandydatki chcące pracować jako opiekunki to chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Zdecydowanie takiej opieki potrzebują osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności, dlatego od opiekunek wymaga się przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia, wyrozumiałości i łagodności.

Zarobki opiekunek osób starszych w Niemczech

Jak zostać Opiekunką Osób Starszych ?

Tak naprawdę w tym zawodzie kwalifikacje do wykonywania zawodu uzależnione są od pracodawcy i bywają bardzo zróżnicowane. Firmy, które zajmują się udzielaniem pomocy w domach prywatnych szukają zarówno osób, które mają wykształcenie pielęgniarskie- takie panie opiekują się osobami, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, jak i osób, które nie posiadają takiego wykształcenia.

Rzadko zdarza się, że pracodawca wymaga konkretnego wykształcenia, natomiast przydatne mogą okazać się kursy czy szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi. Bardzo często od opiekunek wymaga się czynnego prawa jazdy. Z kolei firmy zatrudniające osoby do opieki poza granicami kraju wymagają komunikatywnej znajomości języka danego kraju.

W przypadku pracy w zakładach opiekuńczych wymagane jest już wykształcenie zawodowe. Można ukończyć np. szkołę policealną na kierunku opiekunka środowiskowa. Nuka w takiej szkole trwa zazwyczaj dwa semestry. Obejmuje zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki pracy z podopiecznymi, higieny żywienia itp. Zajęcia z teorii uzupełniane są zazwyczaj zajęciami praktycznymi w placówkach, które zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi.

Praca dla Opiekunek – Niemcy, Polska ?

Panie, które są zainteresowane pracą w zawodzie opiekunki osób starszych mogą najczęściej znaleźć w Polsce zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących, gdzie czasem wymagana jest pełna dyspozycyjność i możliwość wykonywania pracy przez całą dobę, a to wiąże się z brakiem innych zajęć (np. obowiązków rodzinnych).

Bardzo dużym rynkiem pracy dla Opiekuen Osób Starszych są Niemcy. Praca na Opiekunki czeka w tym kraju zarówno w domach prywatnych jak i domach opieki.

Zarobki Opiekunek Osób Starszych w Niemczech i w Polsce

Płace w publicznych ośrodkach wynoszą najczęściej ok. 1000-1200 zł netto. Nieco wyższe są w prywatnych ośrodkach. W przypadku pracy w prywatnych mieszkaniach zarobki uzależnione są od indywidualnie ustalanych stawek godzinowych oraz od zakresu wykonywanych czynności. Inaczej również wyglądają zarobki w pracy za granicą, gdzie np. w Niemczech opiekunki mogą liczyć na zarobki od 750- 1300 euro netto w zależności od doświadczenia i znajomości języka.

Jest to zawód w którym perspektywy pracy dla wykwalifikowanych opiekunów osób starszych w kolejnych latach są optymistyczne. W miarę rozwoju europejskich społeczeństw popyt na tego rodzaju usługi będzie się stale zwiększał. Wydaje się, że będzie to również z korzyścią dla europejskich seniorów, którzy mogą spędzić jesień swojego życia we własnym mieszkaniu zamiast w domu opieki.