Usługi powiernicze zaliczane są do jednych z bardziej wyspecjalizowanych usług dostępnych w bankach. Na czym dokładnie może polegać powiernictwo świadczone bez banki? Może chodzić na przykład o przyjmowanie depozytu w postaci aktywów. Najczęściej mowa jest tutaj o papierach wartościowych. Powiernictwo to przede wszystkim przechowywanie i administrowanie nimi w sposób gwarantujący im bezpieczeństwo. Powiernictwo inwestycyjne jest dość rozbudowaną dziedziną. W jej skład wchodzić może na przykład otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych. Klienci, którzy decydują się na taką opcję przeważnie nie mają czasu na samodzielne doglądanie takich inwestycji, dlatego potrzebują zaufanych osób, które będą w stanie robić to w profesjonalny sposób za nich. Powiernictwo tego rodzaju zajmuje się także prowadzeniem ewidencji papierów wartościowych. Obowiązkiem banków jest regularne dostarczanie potwierdzeń i wyciągów z rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych.