Wśród lokat bankowych spotkać można bardzo interesującą ofertę lokat, których oprocentowanie zostało uzależnione od dodatkowych czynników i spełnienie określonych warunków. Wraz z tymi dodatkowymi warunkami lokaty progresywne oferują swoim właścicielom również dodatkowe przywileje, których brak w przypadku tradycyjnych lokat bankowych, lecz występują w przypadku kont oszczędnościowych.

Szukając produktu finansowego wykraczającego swą funkcjonalnością nieco poza tradycyjnie rozumiane lokaty bankowe, klienci banków mogą skorzystać z dwóch innych rodzajów lokat bankowych: lokat progresywnych i lokat strukturyzowanych. Pierwsze oferują większą dostępność środków finansowych, drugie większy, lecz jedynie ewentualny, zysk.
Jak zaklasyfikować lokaty progresywne darmowe sex spotkania?

Lokaty progresywne uznać można za produkt pośredni pomiędzy tradycyjnymi lokatami bankowymi, a kontami oszczędnościowymi. Znaczna część ich regulaminu przypomina lokaty bankowe, jednak wprowadza on również kilka ciekawych dla niektórych klientów rozwiązań. Pierwszym i najważniejszym jest wprowadzenie dodatkowego uwarunkowania, które opisuje oprocentowanie lokat progresywnych.

Pod tym względem wyróżnia się dwa rodzaje lokat:

oprocentowanie zależne od czasu utrzymywania depozytu,
oprocentowanie zależne od wartości depozytu.

W pierwszym przypadku okres, na jaki zawarta zostaje umowa bankowa, zostaje podzielony na mniejsze, często miesięczne okresy. Wartość stóp procentowych zostaje tu osobno określona dla każdego poszczególnego okresu, poczynając od wartości znacznie niższej niż przeciętna, a kończąc w ostatnim miesiącu na wartości znacznie przekraczającej średnią.

W drugim przypadku, wartość oprocentowania jest zależna od wkładu, jaki umieszczany jest na rachunku lokaty. Wartości zostają ustalane progowo, najczęściej w ilości do trzech progów kwotowych. Im wyższa suma znajdzie się na rachunku lokaty, tym wyższa wartość stóp procentowych pracuje na przyszłe odsetki, a lokata staje się bardziej korzystna.
Uśrednione oprocentowanie na lokatach progresywnych

Średnie oprocentowanie lokat progresywnych jest jednak często niższe niż lokat tradycyjnych. Wynika to z wprowadzonego równocześnie dodatkowego udogodnienia dla klienta, czyli większej możliwości dysponowania własnym kapitałem. Lokaty progresywne umożliwiają zarówno dokonywanie wpłat, jak i wypłat z rachunku. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie się z umowy bez utraty naliczonych odsetek. Z tego powodu lokaty progresywne wygrywają ranking lokat pod względem płynności finansowej, i choć niektóre tradycyjne lokaty oferują podobną funkcjonalność, to takie rozwiązanie należy do rzadkości.

Warto jednak zauważyć, że zerwanie umowy bankowej w przypadku lokat progresywnych o oprocentowaniu zależnym od czasu utrzymywania depozytu będzie bardzo nieopłacalne. Pierwsze miesiące posiadają bardzo niskie stawki procentowe, i jeśli klient otrzyma nawet wszystkie należne odsetki, nadal będzie realnie stratny w porównaniu do innego rodzaju lokat bankowych, czy produktów oszczędnościowych. Najlepsza lokata progresywna będzie utrzymana przez klienta do ostatniego dnia, czyli do terminu zapadalności lokaty, dzięki czemu wypracowany zostanie najwyższy zysk.

Decyzja o wyborze lokaty progresywnej w miejsce tradycyjnej zazwyczaj jest pokierowana względami analogicznymi do wyboru konta oszczędnościowego dla potrzeb gromadzenia oszczędności. Większa płynność umożliwia decydowanie o własnych finansach w dowolnym momencie, w zależności od potrzeby klienta, bez znacznych strat, jakie miałyby miejsce w przypadku lokat tradycyjnych.