Warunki gospodarcze, szybkość zmian i rynek pracy wymagają od nas ciągłego doskonalenia się, dokształcania, a nawet zmiany zawodu. W większości nie mamy czasu, by sami szukać i wybierać odpowiednie formy dokształcania się.

Specjalista ds. szkoleń to stosunkowo nowy zawód. Osoba taka zatrudniana przez firmy, korporacje ma za zadanie między innymi pomóc nam wybrać odpowiednie szkolenie. Oczywiście jest to tylko niewielka część jego obowiązków. Kim zatem jest specjalista ds. szkoleń?

Specjalista ds. szkoleń często zwany również trenerem, specjalistą ds. szkoleniowych, konsultantem, to osoba, która przede wszystkim odpowiedzialna jest za organizację i koordynację odpowiednich szkoleń o danym profilu zawodowym. Najczęściej tacy pracownicy zatrudniani są w firmach konsultingowych i szkoleniowych, chociaż najróżniejsze firmy i korporacje zatrudniają takie osoby, by wspomagać rozwój swoich pracowników.

Zadania i obowiązki trenera

Do głównych obowiązków szkoleniowca w firmach szkoleniowych i konsultingowych należą m.in.: organizowanie, prowadzenie oraz ewentualnie sprzedaż usług szkoleniowych, identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, prezentacji.

W przypadku organizacji szkoleń zamkniętych, czyli w obrębie jednej firmy szkoleniowiec musi także przeprowadzić analizę potrzeb klienta. Ponad to szkoleniowiec skutecznie musi poszukiwać źródeł zleceń na kursy i szkolenia, monitorować lokalny rynek w zakresie potrzeb szkoleniowych, a także musi raportować przełożonym swoje działania.

Natomiast do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty ds. szkoleń w korporacjach należą: dobór i organizacja szkoleń, kursów i seminariów, które na cele mają podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników firmy i wesprzeć ich w rozwoju zawodowym.
W dzisiejszych czasach firmy niejednokrotnie muszą zmieniać lub dostosowywać profil swojej działalności do wymogów rynku, dlatego prężna zmiana kwalifikacji pracowników wzmacnia pozycję firmy, a czasem nawet chroni przed niepowodzeniem.

Coraz więcej firm docenia rolę takiej osoby, dlatego prestiż tego stanowiska stale rośnie, a dla realizacji tych zadań powstają specjalne działy. Zadaniem takich działów jest przed wszystkim analiza poziomu kwalifikacji pracowników, porównywanie z potrzebami firmy, a później opracowywanie programu podnoszenia i poszerzenia wiedzy i kompetencji pracowników.

Na podstawie analiz tworzy projekt planu szkoleń, który zawiera konkretne tematy jak również kalkulację kosztów oraz sposób realizacji. Gdy projekt zostanie zatwierdzony przez kierownictwo, ustala się harmonogram działań.

Praca w szkoleniach

Jest to zawód bardzo dynamiczny dlatego istotnym czynnikiem są tutaj cechy osobowościowe, do których należą otwartość i komunikatywność. Przyda się umiejętność współpracowania z innymi, ale także liczy się samodzielność w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi wykazać się rzetelnością, dbałością o szczegóły oraz znajomością technik autoprezentacji i negocjacji. Na pewno przyda się również odporność na stres, ponieważ jest to zawód obciążony ogromnym stresem ze względu na ciągle zmieniające się warunki pracy. Jeśli chodzi o wykształcenie to pracodawcy preferują wykształcenie wyższe w kierunku psychologii, socjologii lub ekonomii.

Osoby chcące pracować w tym zawodzie mogą przejść specjalistyczne kursy trenerskie. Przyda się również przynajmniej podstawowa znajomość języka obcego oraz sprawne poruszanie się w środowisku internetowym oraz znajomość podstawowych programów.

Często w wymaganiach pojawia się posiadanie prawo jazdy kat. B. Pracując na tym stanowisku trzeba się liczyć również z pracą w terenie, czyli prowadzeniem szkoleń w innych firmach. W firmach szkoleniowych godziny pracy są elastyczne, natomiast w wyodrębnionym dziale szkoleń pracownicy zazwyczaj pracują osiem godzin. Szkoleniowiec musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i śledzić zmiany związane z zakresem jego obowiązków.

„Robię to co kocham- jestem szkoleniowcem. Myślę, że naprawdę jestem szczęściarą, bo mało osób o sobie może powiedzieć, że lubi swoją pracę. Ja pracuję około 13 dni w miesiącu i całkiem dobrze zarabiam. Mam czas dla siebie i rodziny, dla swoich pasji. Jestem spełniona w tym co robię”. Basia, lat 39, psycholog- szkoleniowiec

Zarobki w branży szkoleniowej

Niewątpliwie szkoleniowiec w Polsce może liczyć na dobre zarobki, chociaż jego zarobki są uzależnione od położenia geograficznego jego placówki szkoleniowej. Uogólniając szkoleniowiec zarabia przeciętnie między 3500zł a 8000zł brutto i dodatkowo można liczyć na bonusy od przeprowadzonych szkoleń i transakcji sprzedaży szkoleń. Zazwyczaj szkoleniowiec wyposażony jest w narzędzia pracy takie jak telefon służbowy, samochód.

Może także liczyć na szkolenia typu train the trainer – specjalne programy tylko dla szkoleniowców.