Co menadżer dużej firmy może wiedzieć o funkcjonowaniu rodziny? Cóż, wydawałoby się, że niewiele. Jednak, jeżeli przyjmiemy, że rodzina to pewien rodzaj firmy, która ma swoje cele, wartości, działa w określony sposób i używa określonych narzędzi, okaże się, że wieloletnie doświadczenie top menadżerów zaowocowało kilkoma dobrymi pomysłami, które wprowadzone w życie, usprawniają organizację życia rodzinnego. Oto kilka sekretów.

Po pierwsze: trzeba określić podstawowe wartości

Tak jak w firmie określa się podstawowe wartości, które są fundamentem wszelkiego rodzaju decyzji i działań, tak samo trzeba zrobić w rodzinie. Spośród wszystkich wspólnych cech, które podziwiamy w małżonku i które również sami posiadamy i cenimy, wybieramy kilka najważniejszych i z nich tworzymy fundament naszej rodziny np. własne przekonania, uczciwość, prawdomówność, po czym przekazujemy je swoim potomkom i ustanawiamy z nich ramę wszelkich decyzji.

Priorytety

Tylko hierarchia spraw i ustanowienie priorytetów gwarantuje sukces. W sytuacji, gdy zbyt wiele spraw obdarzamy tą sama rangą i wagą, wówczas żadnej z nich nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu i energii, dlatego tak ważny jest wybór tego, co najważniejsze dla nas w danym momencie.

Wartości i priorytety muszą być zawsze na widoku

Warto mieć zawsze pod ręką kartkę, na której spisane są nasze wartości i priorytety. Niech będą one widoczne i dostępne dla każdego. Niech będą wciąż obecne w przestrzeni domowej, nie tylko w aspekcie duchowym, ale także materialnym, namacalnym np. na lodówce w kuchni.

Unikaj pochopnych decyzji

Często w przypływie emocji podejmujemy decyzję, które okazują się zbyt pochopne. Nie myślimy o konsekwencjach i trudach, które się z nią wiążą, dopiero po czasie je zauważamy. Należy się ich wystrzegać, by nie zaburzać rodzinnej równowagi i harmonii.

Uświadom sobie koszty dodatkowe

W przypadku każdej decyzji, warto przeanalizować koszty dodatkowe. W sytuacji, gdy uznamy, że są zbyt wysokie, warto wycofać się bez poczucia winy, o ile tylko uzasadnienie będzie zgodne z naszymi wartościami i priorytetami. Pamiętajmy – nic za wszelką cenę!

Krótko i długoterminowe działania

Ważne jest odróżnienie planów i celów krótkoterminowych, takich jak np. nauczę dziecko myć zęby oraz planów długoterminowych np. chciałabym zmienić pracę. Tylko to, uchroni nas przed szaleństwem i rozdrobnieniem swojego czasu i energii.

Cotygodniowy przegląd

Dobra organizacja życia rodzinnego zakłada cotygodniowy przegląd postępów jej poszczególnych członków. Mowa tu o krótkich, rodzinnych spotkaniach, które dają nam pogląd na to, co się w naszej rodzinie dzieje, jakie zmiany trzeba wprowadzić, jakie nowe cele czekają na realizację itp.

Czas dla siebie

Każdy z nas od czasu do czasu musi wydostać z pełnionej roli. Dotyczy to również rodziców, którzy powinni pamiętać, że poza tym, iż są rodzicami, są także ludźmi, darzącymi się miłością, którzy potrzebują czasu tylko dla siebie.