Wrażliwość – zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulującej. Osoby wrażliwe są wewnętrznie skomplikowane, przez co zbyt często niezrozumiałe dla otoczenia, bywa więc, że płacą za to bardzo wysoką cenę- cenę wyobcowania, a nawet odrzucenia i samotności. Są też podatne na depresje, za to jak mało kto rozumieją świat, bo potrafią go odbierać całościowo, ale przede wszystkim całą gamą wyostrzonych zmysłów.

Odczuwanie wszystkimi zmysłami
Osoby wrażliwe mają bogaty świat wewnętrzny, zatem potrafią odczytywać bodźce, które dla innych mogłyby zupełnie nie istnieć, widzą całość tam, gdzie pozostali dostrzegają wyłącznie fragmenty układanki, intensywnie odbierają wszystkie sygnały biegnące ze świata zewnętrznego- delektują się zapachami, sycą oczy obrazami, w niemal każdym elemencie przyrody potrafią dostrzec jej bogactwo, w każdym detalu otaczającego świata jego głębię, wychwytują płynące w ich kierunku dźwięki, ale i czerpią z ciszy.

Dzięki swojemu wyjątkowemu spojrzeniu i rozumieniu świata osoby te mają ogromny potencjał, więc stosunkowo często bywają twórcze, a jeśli nie- to zwykle doskonale sztukę rozumieją. Zatem nikt inny w tak umiejętny sposób nie potrafi na papier i płótno przelewać własnych myśli, nikt tak nie odbiera poezji z całym jej skomplikowanym, aczkolwiek subtelnym, przekazem, tak trafnie nie odczytuje scen rozgrywających się na deskach teatru czy dzieła wychodzącego spod pędzla mistrza.

Aby wychwycić całość przesłania, jego bogatą pełnię, nie tylko cząstkę czy fragment, trzeba mieć bowiem tę niebywałą zdolność słuchania całą swoją mocą i patrzenia szeroko otwartymi oczami, to właśnie dlatego wrażliwość daje nam ogromne możliwości, przeważnie nieznane osobie racjonalnej i chłodnej.

Empatia jest darem…
Empatia jest umiejętnością polegającą na rozpoznawaniu stanów psychicznych drugiej osoby z równoczesną umiejętnością przyjęcia jej sposobu myślenia i spojrzenia na rzeczywistość z jej perspektywy. Ludzie wrażliwi z reguły są empatykami, a zatem niezwykle celnie są w stanie określić jak ktoś inny czuje się w danej chwili, czy towarzyszy mu radość i entuzjazm, smutek, przygnębienie, czy może gdzieś pod płaszczykiem obojętności, bardzo głęboko w środku, nie rozgrywa się czyjś wewnętrzny dramat.

Dlatego też, posiadając dużo wyczucia i intuicji, doskonale odczytują stan duszy drugiego człowieka, przy czym jednocześnie wykazują się sporym taktem i delikatnością, a będąc wnikliwymi obserwatorami otoczenia, obserwacje te przekładają na autentyczne zrozumienie.

To dlatego człowiek wrażliwy może być cudownym przyjacielem, słuchaczem i rozmówcą, jest bowiem w stanie nie tylko wczuć się w czyjeś położenie, ale i dotrzeć do motywów jego postępowania, zrozumieć rozterki, a nawet wziąć na własne barki część cudzego ciężaru. Poza tym zwykle pochopnie nie ocenia, nie potępia, daleki jest od odsuwania się od kogoś, kto błądzi. Podaje rękę. Nikt jak on nie daje poczucia, że nasz problem jest nie tylko w pełni zrozumiały, ale i ogromnie ważny.

A Ty? Potrafisz wsłuchać się w siebie?
Człowiek noszący w sobie wrażliwość doskonale potrafi wsłuchać się również w samego siebie. I choć nic nie jest dla niego proste czy do końca oczywiste, to jednak z reguły doskonale potrafi nazwać i wyodrębnić własne emocje i uczucia- złość jest złością, lęk lękiem, radość radością, a obok nich jest jeszcze mnóstwo innych stanów. To właśnie dzięki temu zwykle rozumie co się z nim w danej chwili dzieje, zna siebie, zna własne reakcje i potrzeby, celnie je odczytuje.

To pozwala mu żyć świadomie, a świadomość jest oznaką dojrzałości. Co prawda wiele wysiłku wymaga nauczenie się życia zgodnie z własnymi wewnętrznymi potrzebami, zwłaszcza, że wrażliwość często nie pozwala obronić się przed brutalnym światem zewnętrznym, ale biorąc pod uwagę, że to co nieznane budzi lęk i podświadome odrzucenie, wyłącznie wsłuchując się w siebie jesteśmy w stanie się zrozumieć i zaakceptować takimi, jacy jesteśmy.

Reasumując…
Ludzie wrażliwi widzą więcej niż inni, chłonąc świat wszystkimi zmysłami bywają twórczy, są wspaniałymi przyjaciółmi, żyją świadomie i dojrzale, kochają mocno i szczerze, jak nikt okazują czułość i ciepło, są serdeczni, nie ranią, potrafiąc wczuć się w sytuację zranionego. Jeśli więc jesteś osobą wrażliwą, schowaj głęboko do szuflady przekonanie, że to stanowi Twoją wadę, jest bowiem ogromną wartością i sprawia, że jesteś naprawdę wyjątkowa.