Dla kogo faktoring?

Stosowanie odroczonego terminu płatności jest w rozwiniętej gospodarce podstawą prowadzeni i funkcjonowania biznesu. Jednocześnie jest często źródłem problemow związanych z monitorowanie płatności. Odsunięcie w czasie momentu w których firma zapłatę za swój produkt lub usługę otrzymuje sporo po dostarczeniu lub wykonaniu, nie jest korzystne dla sprzedającego. Oczekiwanie na płatność może powodować zaburzenia płynności finansowej, utrudnia planowanie przepływów finansowych. Dlatego tak popularną metodą finansowania jest faktoring należności. Usługi faktoringowe świadczone są zarówno przez większość banków, jak i przez sporą liczbę firm i instytucji pozabankowych. Wachlarz usług faktoringowych oferowanych przez te podmioty jest naprawdę szeroki. Dzięki temu niemalże każda firm może znaleźć usługi faktoringowe dostosowane do jej potrzeb i możliwości. Jeszcze nie tak dawno faktoring możliwy był do wdrożenia jedynie w dużych firmach, generujących wielomilionowe obroty. Formalności i wymagania w stosunku do faktoranta były wygórowane. Banki wymagały dużej ilości szczegółowych dokumentów. Obecnie niemalże każda firma stosująca odroczone terminy płatności może skorzystać z faktoringu należności. Produkty faktoringowe oferowane przez faktorów są bardzo zróżnicowane i elastyczne. Tzw. mikrofaktoring jest możliwy do wdrożenia już dla faktur o wartości kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Coraz popularniejszy dostęp online i możliwość dopełniania wszelkich formalności przez internet powoduje, że każdy przedsiębiorca może rozważać wprowadzanie faktoringu w swoim biznesie.