Czym jest ISO 27001?

ISO 27001 to system zarządzania bezpieczeństwem informacji, ogłoszony 14 października 2005 roku na podstawie wymagań normy brytyjskiej BS 7799-2.

Wymagania ISO 27001 dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawnego i osobowego w zakresie przetwarzanych i przechowywanych informacji publicznych. ISO 27001 to norma adresowana do wszystkich placówek medycznych, finansowych, oświatowych, firm informatycznych, teleinformatycznych.

Wdrożenie ISO 27001 przynosi korzyści w postaci zgodności firmy z obowiązującymi w Polsce normami o ochronie danych osobowych, ograniczeniu kosztów związanych z nieodpowiednią ochroną danych .

Wymagania ISO 27001 gwarantują także wzrost zaufania potencjalnych i obecnych

klientów oraz kontrahentów, a także ciągłe doskonalenie wdrożonych wymagań, co

sprzyja lepszej efektywności działań firmy.

Główne założenia ISO 27001 to:

– organizacja bezpieczeństwa informacji

– zarządzanie systemami i sieciami

– kontrola dostępu

– zgodność z wymaganiami prawnymi

ISO 27001 to system służący głównie ochronie danych osobowych, dlatego jest zgodny z obowiązującymi w Polsce normami o ochronie danych osobowych, tzn..: Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania ISO 27001 dotyczą opracowania dokumentacji systemu, stworzenie procedur, monitorowania, przeglądu i ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu.

https://anonserek.pl/kamerki