Przedsiębiorstwa działające w gospodarce różnią się między sobą pod wieloma względami. Przede wszystkim, aby móc porównać ich sytuację, wskazać, które ma przed sobą świetlaną przyszłość, a które czeka upadek, należy sprawdzić, jak radzą sobie pod względem ekonomicznym. Temu celowi służy właśnie analiza finansowa. Jest to szereg rozmaitych narzędzi, pozwalających ocenić w obiektywny sposób kondycję firmy. Bez wątpienia odwołanie się do czysto ekonomicznych wskaźników sprawi, że zlecający badanie otrzyma w pełni profesjonalną odpowiedź na pytanie, co będzie z jego biznesem za rok, dwa, trzy. Analiza finansowa jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Właściciele spółek, zarządy korporacji są zainteresowane w otrzymaniu miarodajnego sprawozdania, dlatego tak istotne jest powierzenie tych czynności w ręce niezależnych fachowców. Prawdziwy doradca będzie w stanie w swoich działaniach oprzeć się na wielu dziedzinach nauki, dokonując w praktyce połączenia osiągnięć myśli ekonomicznej, zarządczej i księgowej.